หน้าแรก

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะศิลปศึกษา จัดนักศึกษาร่วมการแสดง "โขน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงชุดอารยอาเซียน

งานเลี้ยง Gala Dinner ต้อนรับผู้นำประเทศอาเซียน 10 ประเทศ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ASEAN Summit 2019

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ The Athenee Hotel, Bangkok

 timeline 20190623 215640timeline 20190623 215642timeline 20190623 215646timeline 20190623 215637
Wednesday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©