หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่บุคลากรในคณะ และเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2562 จำนวนผู้เข้าอบรม 86 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค. 2562 จำนวนผู้เข้าอบรม 46 คน
ณ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 61526424 2705452272830325 1967680301056393216 o60520398 2694195683955984 7473194630629031936 o60664429 2694058210636398 5370383547360083968 o60676295 2694194383956114 1452848919246536704 o60966164 2705613459480873 780219056002170880 o60876296 2705655742809978 4158174954149380096 o61214583 2705614466147439 3936550789090115584 o61494751 2705655579476661 255255373894647808 o60995138 2705651072810445 1201789638205767680 o61268191 2705612952814257 5107719767196696576 o

Saturday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©