หน้าแรก

สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา นำชมรมอาสายุวกาชาดคณะศิลปศึกษา สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานอาสาเป็นลูกศิษย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ที่มารับบาตร ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรพระภิกษ์สงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี
26 เมษายน 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

timeline 20190426 140106timeline 20190426 140109timeline 20190426 140114timeline 20190426 140116timeline 20190426 140127timeline 20190426 140129

Thursday the 29th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©