หน้าแรก

คณะศิลปศึกษาส่งตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงานด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ storytelling ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จัดโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 timeline 20190403 213619timeline 20190403 213634timeline 20190403 213637timeline 20190403 213638timeline 20190403 213640timeline 20190403 213641timeline 20190403 213644timeline 20190403 213642

Friday the 5th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©