หน้าแรก

ตลาดวัฒนธรรม Arts Smile ไร้โกง ปี ๒
โครงการปลูกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.การเสวนา เรื่อง โกงความเคยชินที่ไม่ควรชิน
๒.ตลาดวัฒนธรรม
๓.การฉายหนังสั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้น “โกง”
๔.การแสดงทางวัฒนธรรม ทั้งนาฏศิลป์ไทย ลิเก นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ร่วมสมัย ดนตรีไทย ดนตรีสากล คอนเสิร์ตลูกทุ่ง
ได้การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลองยาวคชมุข วิทยาลัยนาฏศิลป สโมสรนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป ชมรมเผยศิลป์ถิ่นสยาม ชมรมจิตอาสา ชมรมรักษ์สุขภาพ ชมรมดนตรีสากลสู่ชุมชน ชมรมพัฒนาความคิดจิตคุณธรรม
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ลานประติมากรรมวังหน้า และ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส
ดำเนินการโดย สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศึกษา

timeline 25620322 203101timeline 25620322 203112timeline 25620322 203122timeline 25620322 203107timeline 25620322 203109timeline 25620322 203120timeline 25620322 203115timeline 25620322 203138timeline 25620322 203128timeline 25620322 203134

Wednesday the 3rd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©