หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

57734577285772757730

 

Saturday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©