หน้าแรก

ชมรมอาสายุวกาชาดคณะศิลปศึกษา สภากาชาดไทย
โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศึกษา
นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด จตุรทิศวิถีไทย และลีลาปลาอัมรินทร์ ร่วมในงาน กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show จัดโดยสภากาชาดไทย
๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ Siam Square One

timeline 25620317 214654timeline 25620317 214712timeline 25620317 214700timeline 25620317 214657timeline 25620317 214709timeline 25620317 214652

 

Monday the 18th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©