หน้าแรก

คณะศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ตึกอำนวยการ และห้องประชุม ชั้น 3 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) จำนวน 57 คน ซึ่งได้รับความรู้จากคณะวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ

54358743 2540566045985616 6869255854386839552 o54018109 2540572425984978 7043326820149624832 o53814287 2540567915985429 1904091605137096704 o53602017 2540567955985425 1516487591405289472 o54428299 2540568059318748 7177622231223107584 o53796621 2540570145985206 7506918086771998720 o53725693 2540568929318661 189353593273319424 o53785412 2540569782651909 8840920390445301760 o54278596 2540569119318642 624069567131418624 o53858722 2540570379318516 7558104742501548032 o53926485 2540570152651872 8360113645065076736 o

Monday the 18th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©