หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น กิจกรรมที่ 1 ฝึกปฏิบัติดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จ.สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 4 -8 มีนาคม 2562 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

timeline 20190309 074131timeline 20190309 074126timeline 20190309 074115timeline 20190309 074110timeline 20190309 074121timeline 20190309 074049timeline 20190309 074056timeline 20190309 074053timeline 20190309 074051timeline 20190309 074117timeline 20190309 074105timeline 20190309 074124

 

 

Sunday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©