หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบ Exit Exam ณ ห้องเรียน 553 - 554 คณะศิลปศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกข้อสอบ ให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการออกข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะศิลปศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
1. ดร.ราชันย์ บุญธิมา
2. ผศ.ดร.แสงอุทัย มอโท
3. ดร.ทิพวรรณ เดชสงค์
4. นางสาวมนัสวี ธนะปัด

52669977 2505062966202591 4942363483351023616 o52893246 2505062916202596 7439154373403344896 o53006135 2505063642869190 5826965010743558144 o52938257 2505066122868942 303457289346482176 o52522713 2505062886202599 2975941358604255232 o52536851 2505066762868878 3540407783373406208 o52688652 2505063862869168 4743784978930728960 o52893724 2505066789535542 2465882170791559168 o52584279 2505066629535558 4606291784316747776 o52569282 2505064719535749 976377380710907904 o52561450 2505065366202351 7493610530037301248 o52816648 2505066439535577 1985002380902531072 o52565927 2505063129535908 4726243847162560512 o52608688 2505065186202369 6795135602305007616 o52778881 2505064622869092 4829100089039388672 o52863949 2505065232869031 1229287290145079296 o

Friday the 28th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©