หน้าแรก

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 ของคณะศิลปศึกษา ด้านนันทนาการ สานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์  2562 วัตถุประสงค์   1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร   2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ณ สวนผึ้งคันทรีฮิลล์รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

52856430 2517833174925570 5287082703898804224 o53100554 2517831394925748 2460387997086908416 o52833820 2517832884925599 2622855928310923264 o53414978 2517838998258321 6426455845839568896 o53208666 2517838338258387 2191073984051675136 o52893279 2517839774924910 2108945293000048640 o52911835 2517838531591701 7288852894822957056 o53340249 2517839738258247 7914960544195411968 o52851311 2517831808259040 1758891516912205824 o53053580 2517841268258094 5950578365705486336 o52893734 2517841651591389 833047583239700480 o52810436 2517839548258266 3279998431543689216 o

Sunday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©