หน้าแรก

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สารสนเทศในด้านนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0  ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล โรงงานอิชิตัน 111/1 หมู่ 4 ตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษามีโอกาศเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง 2) นักศึกษาได้บความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศสำหรับเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0

bloggif 5c629927d72bdbloggif 5c62998b9358cbloggif 5c6299bfbe6c9bloggif 5c6299ed901d6bloggif 5c629a168557fbloggif 5c629a786951abloggif 5c629aa108711bloggif 5c629ac968801

Sunday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©