หน้าแรก

คณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “ชมรมรักษ์สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 พานักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาโครงการและดูผลผลิตและวิธีการผลิตพืชผลทางการเกษตรและอื่นๆ จากโครงการ นอกจากนี้ยังได้ทัศนศึกษาการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์แบบ 100% จากกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมโครงการ The basket และยังมีกิจกรรมด้านการดูแลและการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง จังหวัดเพชรบุรี

bloggif 5c455112b73ccbloggif 5c45507fb0504bloggif 5c4550889d9b1bloggif 5c45509ec1440bloggif 5c4550b22011abloggif 5c4550bfdf61fbloggif 5c4550d1e02a0bloggif 5c4550e0ce11dbloggif 5c45510062f54

 

Sunday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©