หน้าแรก

edunews

Written on 12/02/2018, 03:38 by admin
annouce-admission-2ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ปีการศึกษา...
Written on 01/11/2017, 12:40 by admin
admission2561bpiประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...
Written on 05/01/2017, 05:00 by admin
midterm-exam-2-2559    
Written on 21/10/2016, 08:37 by admin
confirn-loan-2-2559นักศึกษากยศ.ที่ได้ทำสัญญาและเซ็นยืนยันแล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการกู้ยืมในระบบ e-studentloan ในภาคเรียนที่ 2/2559...
Written on 18/10/2016, 01:23 by admin
shift-semesterประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนที่...

public

Written on 05/02/2018, 07:48 by sirinat
announced-thai-danceประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา นาฏศิลป์ไทย
Written on 25/01/2018, 03:05 by sirinat
announcing-the-winner-of-the-truckประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Written on 17/01/2018, 09:01 by sirinat
musical-instrumentประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย)
Written on 12/01/2018, 07:10 by sirinat
thai-danceประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์อื่น (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 10/01/2018, 07:14 by sirinat
tender-for-vehiclesประกาศ เรื่อง...

 

Sunday the 25th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©