หน้าแรก

edunews

Written on 20/08/2018, 08:37 by admin
annouce-add-student-r1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 1 ) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:23 by admin
annouce-admidsion-1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕...
Written on 26/07/2018, 11:15 by admin
mediacontest2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2562   คลิกอ่านประกาศ  | ...
Written on 26/07/2018, 11:10 by admin
admission-1ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 1  ประจำปีการศึกษา...
Written on 26/07/2018, 04:16 by admin
projectcontest2561ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2561 คลิกอ่านประกาศ |...

public

Written on 10/08/2018, 08:39 by angsumapa
dvd-recorderประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึก DVD การแสดงชุดเริงรื่นชื่นสงกรานต์ จำนวน 1 งาน...
Written on 10/08/2018, 07:46 by angsumapa
save-animationประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน...
Written on 01/05/2018, 07:00 by
winer-networkประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network)
Written on 26/04/2018, 06:36 by
update-systemsราคากลาง จ้างพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ฯ (Network) ตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
Written on 23/04/2018, 03:01 by
winner-interior-decorationประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา

Wednesday the 19th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©