หน้าแรก

edunews

Written on 11/12/2018, 08:53 by kengklar
admistion2-2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบ2) คณะศิลปศึกษา...
Written on 07/12/2018, 06:23 by admin
scholarshipประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:37 by admin
annouce-add-student-r1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 1 ) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:23 by admin
annouce-admidsion-1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕...
Written on 26/07/2018, 11:15 by admin
mediacontest2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2562   คลิกอ่านประกาศ  | ...

public

Written on 11/12/2018, 06:36 by angsumapa
announcing-bid-winner-show-accessoriesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ประกอบการแสดง
Written on 11/12/2018, 06:33 by angsumapa
announcing-bid-winner-hire-laundry-services-clothing-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/12/2018, 06:28 by angsumapa
announcing-bid-winner-buy-fuel-and-lubricantsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 06/12/2018, 08:40 by angsumapa
announcing-bid-winner-1-printer-ricoh-232-dn-repair-serviceประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม PRINTER RICOH 232DH จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 04/12/2018, 02:18 by angsumapa
announcing-bid-winner-rent-a-bus-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Wednesday the 12th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©