หน้าแรก

edunews

Written on 20/08/2018, 08:37 by admin
annouce-add-student-r1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 1 ) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:23 by admin
annouce-admidsion-1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕...
Written on 26/07/2018, 11:15 by admin
mediacontest2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2562   คลิกอ่านประกาศ  | ...
Written on 26/07/2018, 11:10 by admin
admission-1ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 1  ประจำปีการศึกษา...
Written on 26/07/2018, 04:16 by admin
projectcontest2561ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2561 คลิกอ่านประกาศ |...

public

Written on 21/11/2018, 06:16 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-for-4-materials-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2018, 04:07 by angsumapa
announcing-bid-winner-purchase-3-sets-of-electrical-and-radio-equipment-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2018, 04:02 by angsumapa
announcing-bid-winner-one-copy-of-the-answer-paper-is-printed-by-a-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สำเนากระดาษคำตอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 12/11/2018, 08:26 by angsumapa
announcing-bid-winner-buy-one-ad-unit-and-broadcast-itประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง...
Written on 30/10/2018, 06:34 by angsumapa
announcing-bid-winner-7-service-air-conditioning-repair-contractประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง

Wednesday the 21st. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©