หน้าแรก

edunews

Written on 22/03/2018, 03:11 by admin
admission-22561ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)...
Written on 05/03/2018, 03:36 by admin
admission-2ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 12/02/2018, 03:38 by admin
annouce-admission-2ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ปีการศึกษา...
Written on 01/11/2017, 12:40 by admin
admission2561bpiประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...
Written on 05/01/2017, 05:00 by admin
midterm-exam-2-2559    

public

Written on 21/03/2018, 03:21 by sirinat
new-middle-price-thai-musicราคากลาง จ้างทำครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย)
Written on 21/03/2018, 03:14 by sirinat
new-middle-priceราคากลาง จ้างทำครุภัณฑือื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 13/03/2018, 02:42 by sirinat
interior-decorationประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคาร...
Written on 07/03/2018, 08:35 by sirinat
thai-dance-newประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) 23...
Written on 06/03/2018, 06:17 by sirinat
ebiddingร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายใน (e-bidding)

 

Saturday the 24th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©