หน้าแรก

edunews

Written on 05/01/2017, 05:00 by admin
midterm-exam-2-2559    
Written on 21/10/2016, 08:37 by admin
confirn-loan-2-2559นักศึกษากยศ.ที่ได้ทำสัญญาและเซ็นยืนยันแล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการกู้ยืมในระบบ e-studentloan ในภาคเรียนที่ 2/2559...
Written on 18/10/2016, 01:23 by admin
shift-semesterประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนที่...
Written on 15/09/2016, 06:57 by admin
registra-loanกำหนดการลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่2/2559   
Written on 27/05/2016, 10:56 by admin
advisor2559คำสั่งคณะศิลปศึกษา ที่ 52/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา...

public

Written on 27/07/2017, 02:36 by admin
drama-contest2-2560
Written on 23/03/2017, 07:41 by admin
midprice-thai-music-intrumentจ้างเหมาบริการทำชุดป๊ะเปิ้งเปิงมาง พร้อมอุปกรณ์
Written on 08/12/2016, 07:51 by admin
com-announce-2ndประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2....
Written on 17/10/2016, 04:35 by admin
purchase-thaidrama13102559ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1....

 

Tuesday the 22nd. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©