หน้าแรก

edunews

Written on 17/01/2019, 11:03 by admin
2019-01-17-11-03-59ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๒) เพิ่มเติมรายละเอียดการจัดลำดับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา...
Written on 17/12/2018, 03:51 by admin
scholarship2ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนด้อยโอกาส"  รอบ 2 คลิกที่นี่...
Written on 11/12/2018, 08:53 by kengklar
admistion2-2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบ2) คณะศิลปศึกษา...
Written on 07/12/2018, 06:23 by admin
scholarshipประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาและสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา...

public

Written on 21/01/2019, 07:27 by angsumapa
announcement-of-the-winner-of-the-bid-to-purchase-1-material-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/01/2019, 02:50 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-1-air-conditioned-bus-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/01/2019, 02:46 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-cars-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/01/2019, 01:42 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-buses-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/01/2019, 01:39 by angsumapa
announcement-of-bid-winners-rent-4-sets-of-shows-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

activitiesnews

Written on 21/01/2019, 08:13 by Charin
publishing-projectคณะศิลปศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในวันสำคัญของไทยกิจกรรมที่ 1 งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ...
Written on 21/01/2019, 07:53 by Charin
training-projectคณะศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ ห้อง 555-556 อาคารคณะศิลปศึกษา...
Written on 21/01/2019, 05:15 by Charin
recreationคณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “ชมรมรักษ์สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 พานักศึกษาไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ...
Written on 21/01/2019, 03:44 by Charin
moralityคณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม "ชมรมพัฒนาความคิด จิตคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ...
Written on 21/01/2019, 03:18 by Charin
volunteer-clubคณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรมชมรมจิตอาสา ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี...

 

Thursday the 24th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©