หน้าแรก

edunews

Written on 01/11/2017, 12:40 by admin
admission2561bpiประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...
Written on 05/01/2017, 05:00 by admin
midterm-exam-2-2559    
Written on 21/10/2016, 08:37 by admin
confirn-loan-2-2559นักศึกษากยศ.ที่ได้ทำสัญญาและเซ็นยืนยันแล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2559 ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการกู้ยืมในระบบ e-studentloan ในภาคเรียนที่ 2/2559...
Written on 18/10/2016, 01:23 by admin
shift-semesterประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดภาคเรียนที่...
Written on 15/09/2016, 06:57 by admin
registra-loanกำหนดการลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่2/2559   

public

Written on 02/11/2017, 06:08 by admin
midprice-electric-and-radioตาราวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ...
Written on 25/09/2017, 01:46 by admin
hire-ordinary-personตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
Written on 30/08/2017, 06:51 by admin
midprice-intermusicinstrument2017ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 2...
Written on 27/07/2017, 02:36 by admin
drama-contest2-2560

 

Saturday the 16th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©