หน้าแรก

edunews

Written on 20/08/2018, 08:37 by admin
annouce-add-student-r1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 1 ) สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 20/08/2018, 08:23 by admin
annouce-admidsion-1-2562ประกาศคณะศิลปศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบ ๑) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕...
Written on 26/07/2018, 11:15 by admin
mediacontest2562ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  ปีการศึกษา 2562   คลิกอ่านประกาศ  | ...
Written on 26/07/2018, 11:10 by admin
admission-1ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 1  ประจำปีการศึกษา...
Written on 26/07/2018, 04:16 by admin
projectcontest2561ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การประกวดศิลปนิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2561 คลิกอ่านประกาศ |...

public

Written on 09/10/2018, 02:11 by angsumapa
announcing-bid-winner-bidding-for-other-equipment-18-thai-dance-by-electronic-bidding-e-biddingประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 09/10/2018, 01:50 by angsumapa
announcing-bid-winner-thai-music-instrument-thai-music-3-list-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 09/10/2018, 01:43 by angsumapa
announcing-bid-winner-purchase-9-music-instruments-universal-music-by-specific-methodประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/09/2018, 02:30 by angsumapa
bidding-on-other-materials-thai-danceประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 26/09/2018, 02:20 by angsumapa
announcement-of-procurement-plans-fiscal-year-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

Saturday the 20th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©