หน้าแรก

edunews

Written on 27/01/2022, 02:36 by
announcing2-65  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2)  
Written on 13/01/2022, 01:38 by
2-2565-2ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2 (เพิ่มเติม) คณะศิลปศึกษา...
Written on 07/01/2022, 09:57 by
2-2564  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ2) คณะศิลปศึกษาศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 01/12/2021, 06:49 by
2-2565  ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ...
Written on 23/09/2021, 08:38 by
01-65  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565...
Written on 06/08/2021, 07:59 by
round1-65  ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ1) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 13/05/2021, 14:22 by
2564-5  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 5)  
Written on 20/04/2021, 10:39 by
2564-r4ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 4)
Written on 16/04/2021, 08:41 by
name-announce4  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ4) ประจำปีการศึกษา...
Written on 31/03/2021, 10:13 by
recruitment-round-4-64ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ4) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา...
Written on 31/03/2021, 10:06 by
announce3ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ3) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 19/03/2021, 07:54 by
ppexamประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 08/03/2021, 09:20 by
entrance-examประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 3) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 29/01/2021, 10:25 by
eligible-2564ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)...
Written on 08/01/2021, 07:53 by
eligibleประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 2) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 30/09/2020, 02:24 by
enlistประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ...
Written on 28/09/2020, 07:52 by
announcement-of-examination-resultsประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564...
Written on 23/09/2020, 04:12 by
bachelor-s-degreeประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง กำหนดการเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
Written on 11/09/2020, 07:56 by
postponed-announcementประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ...
Written on 07/09/2020, 08:43 by
announcement-of-the-round-1-2021ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ( รอบ 1 ) คณะศิลปศึกษา ( ส่วนกลาง ) สาขาวิชานาฎศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 11/08/2020, 07:19 by
recruitment-round-4ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ1) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 17/06/2020, 04:24 by
round5      ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ...
Written on 09/06/2020, 04:13 by
year-schedule-1ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา...
Written on 05/06/2020, 00:41 by
enrollประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ๕) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 07/05/2020, 09:05 by
academic-calendarประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
Written on 21/04/2020, 08:21 by
school-scheduleกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี 1.ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 2.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบแผนการศึกษาและตารางสอน ภาคเรียนที่ 1...
Written on 07/04/2020, 11:45 by
reportfileประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คลิก...  
Written on 01/04/2020, 12:38 by
public-relationsประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 และ การจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา...
Written on 24/03/2020, 02:47 by
round-4ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๔) คลิก...
Written on 17/03/2020, 07:48 by
announcement-of-eligible-test-takersประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบ 4 สาขาดนตรีศึกษา และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบ...
Written on 21/02/2020, 09:02 by
admissions4ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 4) คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 14/02/2020, 08:50 by
announcement-of-the-facultyประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3) Click here...
Written on 06/02/2020, 09:07 by
list-of-students-enrolledประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3 (เพิ่มเติม) คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 Click...
Written on 06/02/2020, 09:05 by
list-of-studentsประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 3 คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 Click...
Written on 05/02/2020, 04:22 by
name-announcementประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ 3) คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2563 Click...
Written on 16/01/2020, 08:57 by
announce  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 3) คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 08/01/2020, 06:37 by
make-paymentประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงกิจกรรม และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563 (รอบ2) สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2563 *ผู้ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา...
Written on 20/12/2019, 02:46 by
announcement-of-the-faculty-of-fine-arts-subjectประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 2) ปีการศึกษา...
Written on 12/12/2019, 05:38 by Charin
announcement-of-names-of-eligible-test-takers-63ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 2) เพิ่มเติม คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 06/12/2019, 06:08 by
admissions          ประกาศ เรื่อง คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) ตั้งแต่วันนี้ – 11 ธ.ค. 2562...
Written on 03/12/2019, 09:37 by Charin
announcement-of-qualifying-examination-round-2ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบ 2) คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา ปีการศึกษา...
Written on 18/11/2019, 04:38 by Charin
study-degree-2nd-roundประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา...
Written on 15/11/2019, 02:51 by Charin
fed-study-degree-2nd-roundประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ 2) คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Written on 10/09/2019, 04:11 by Charin
announcement-of-tuition-fee-payment-2020ประกาศ !!!   เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   คณะศิลปศึกษา (ส่วนกลาง)   ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ1 )...
Written on 17/08/2019, 06:52 by Charin
announcement-of-eligible-test-takers-2019    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   คณะศิลปศึกษา  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา...
Written on 09/08/2019, 04:07 by Charin
announcement-2019ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ ๑) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา...
Written on 01/08/2019, 02:53 by pichaya
admission-2563ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา...

 

public

Written on 29/01/2022, 03:23 by
recruit  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Written on 14/12/2021, 06:25 by
promoting-virtueคณะศิลปศึกษาได้รับการประเมินองค์กร โดยได้ระดับ องค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จาก...
Written on 02/12/2021, 07:33 by
on-site2-2564    ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนในที่ตั้ง (On-site) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564    
Written on 16/09/2021, 08:47 by
maid652      ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดคณะศิลปศึกษา...
Written on 15/09/2021, 08:41 by
maid65  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด...
Written on 08/09/2021, 08:05 by
maid      ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด...
Written on 06/09/2021, 08:25 by
1-65  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบ1) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา...
Written on 26/08/2021, 11:21 by
knm-64  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น คณะศิลปศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดบทความการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยครั้งนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.  นางสาวอรอุมา สุขิตโภคากุล...
Written on 27/06/2021, 03:58 by
honorary2563คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี กับ “คุณอิสระ ขาวละเอียด” ในโอกาสได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...
Written on 17/06/2021, 03:52 by
creative  แนวการเขียนเอกสารประกอบผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...
Written on 16/05/2021, 08:22 by
bishopคณะศิลปศึกษาขอประชาสัมพันธ์ ผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
Written on 14/05/2021, 03:43 by
sexual-harassment        กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและควมามั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำคู่มือมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในที่ทำงาน...
Written on 26/03/2021, 03:57 by
libraryinfedประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดคณะศิลปศึกษา
Written on 23/02/2021, 07:46 by
internal-controlประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ข้อสังเกตการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
Written on 25/11/2020, 14:19 by
qualified-person1ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล...
Written on 25/11/2020, 14:17 by
qualified-personประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง...
Written on 30/10/2020, 08:07 by
general-task-managerประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1...
Written on 23/10/2020, 09:09 by
exam-resultประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...
Written on 19/10/2020, 04:26 by
announcing-the-list-of-librariansประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดคณะศิลปศึกษา...
Written on 02/10/2020, 06:54 by
receive-transfer-of-government-officialsประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
Written on 02/10/2020, 03:18 by
recruiting-librariansประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง...
Written on 20/09/2020, 10:55 by
librarianประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1...
Written on 17/03/2020, 07:29 by
request-to-use-the-areaประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การขอใช้อาคารสถานที่ของคณะศิลปศึกษา (วังหน้า) คลิกเพื่อดูประกาศ...
Written on 12/03/2020, 04:02 by
ondeประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการกำหนดทิศทาง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน...
Written on 07/02/2020, 05:38 by
coronavirus  ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV)  
Written on 30/10/2019, 09:05 by Charin
scholarship-in-thทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563  เตรียมตัวให้พร้อม!! ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ –...
Written on 08/10/2019, 10:23 by Charin
open-closed-teaching-and-learning-management-academic-year-2019  ประกาศคณะศิลปศึกษา กำหนดการเปิด-ปิด การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562      
Written on 08/10/2019, 10:03 by Charin
new-announcing-2019ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (รายเดือน) ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม...
Written on 30/09/2019, 04:04 by Charin
selection-results-2019  ประกาศ : ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (รายเดือน)   คลิ๊ก   ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา...
Written on 25/09/2019, 11:36 by Charin
new-2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (รายดือน)   คลิ๊ก
Written on 16/09/2019, 11:16 by Charin
apply-for-civil-serviceประกาศคณะศิลปศึกษา   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
Written on 06/08/2019, 08:53 by pichaya
student-cardนักศึกษาคณะศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 1 ให้มารับบัตรนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องโถงโรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ **** ...
Written on 28/05/2019, 06:27 by
announcement-of-bid-winners-buy-computer-hardware-for-processing-type-1-screen-size-not-less-than-19-inches-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)...
Written on 27/05/2019, 02:36 by pimonrat
repair-airประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 27/05/2019, 02:17 by pimonrat
decorate-placeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตกแต่่งสถานที่ และเวที จำนวน 1 งาน
Written on 27/05/2019, 01:24 by pimonrat
makeupประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งหน้าและทำผม จำนวน 1 งาน
Written on 16/05/2019, 02:44 by pimonrat
seriescutประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ ชุด ร่มฉัตร จำนวน 1 งาน...
Written on 13/05/2019, 03:24 by
announcement-of-winners-bids-purchase-of-books-and-texts-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือและตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 บริษัทโอเดียนสโตร์ จำกัด 2. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น...
Written on 10/05/2019, 07:45 by pimonrat
maintainance-liftประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน
Written on 10/05/2019, 07:38 by pimonrat
teacher-forignerประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา
Written on 25/04/2019, 05:04 by
announcement-of-bid-winners-hire-photocopying-and-binding-of-1-job-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 24/04/2019, 02:50 by
announcement-of-bid-winners-hire-a-contractor-to-repair-services-printer-ricoh-c232-dn-number-1-job-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม PRINTER RICOH C232 DN จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 22/04/2019, 02:56 by
announcement-of-bid-winners-hire-contractors-to-repair-cement-terraces-and-the-department-of-the-balcony-faculty-of-art-education-building-number-1-job-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระเบียงปูนและลูกกรงระเบียงกันตก อาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน...
Written on 17/04/2019, 04:49 by pichaya
fix-airconditionประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน...
Written on 17/04/2019, 04:49 by pichaya
interior-designประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์...
Written on 04/04/2019, 02:19 by
announcement-of-draft-of-the-tender-document-e-bidding-constructionประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานจ้างก่อสร้าง
Written on 20/03/2019, 11:25 by Charin
results-of-the-short-film-contest-cheating-topic-2019ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โกง..." ประจำปี 2562
Written on 20/03/2019, 11:15 by Charin
cultural-marketing-smile-arts-without-cheating-2ตลาดวัฒนธรรม Arts Smile ไร้โกง #2ปลุกจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมวันที่ 21 มีนาคม 2562เวลา 16.00-21.00 น.ณ...
Written on 07/03/2019, 16:34 by Charin
fed-cting-2019สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือ Junior Recital Concert 2019 ของนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สนามหลวง เข้าชมฟรี !!!!...
Written on 07/03/2019, 16:31 by Charin
fed-concluding-2019 วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์***********************************************************************เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นักศึกษาลงทะเบียน ดนตรีไทยบรรเลงเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์...
Written on 07/03/2019, 16:27 by Charin
fed-project-teacherขอเชิญพี่ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และพี่ๆ ที่สำเร็จการศึกษา คณะศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา ทุกคน ร่วม”โครงการทอสายสัมพันธ์ สร้างพลังครูพันธุ์ใหม่”ในวันที่ 13 มีนาคม 2562ช่วงเช้า ปัจฉิมนิเทศ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ช่วงบ่าย จัดโดยคณะศิลปศึกษา โครงการทอสายสัมพันธ์...
Written on 07/03/2019, 16:23 by Charin
art-fed-2019คณะศิลปศึกษา จัดกิจกรรม “เอกลักษณ์วังหน้า” จำนวน 8 รูป ภาพที่ผ่านการคัดเลือกครับ ใครจะได้รับรางวัล...
Written on 07/03/2019, 16:17 by Charin
training-2019#ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย 2562 (เฉพาะรุ่น2)แบบลงทะเบียนสมัครโครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี 2562 (รุ่น2) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม https://goo.gl/forms/XuzlqCVN0Bj4EzW62 หมดเขตการรับสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนสิ้นสุดภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562...
Written on 26/02/2019, 03:16 by
announcement-of-bid-winners-buy-durable-goods-to-create-2-classes-of-smart-class-rooms-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดทำห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/02/2019, 09:48 by Charin
fedannounce2019ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงาน จำนวน 2...
Written on 13/02/2019, 08:24 by Charin
blood-for-lifeกิจกรรมจิตอาสา "การรับบริจาคโลหิต" หน่วยที่ 2 สภากาชาดไทย จะมารับบริจาคที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562...
Written on 07/02/2019, 06:39 by
announcement-of-bid-winners-buy-fuel-and-lubricant-materials-for-700-bahtประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 07/02/2019, 06:33 by
announcement-of-bid-winners-buy-fuel-and-lubricant-materials-for-4000-bahtประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 07/02/2019, 06:27 by
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-buses-by-specific-methods-from-wanpha-saengjangประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรบอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 30/01/2019, 07:06 by Charin
jobfed2019ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา
Written on 25/01/2019, 08:31 by Charin
scholarshipsประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี ทุนศิลปะดีเด่น และทุนคีตศิลป์ไทย สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา...
Written on 24/01/2019, 05:35 by
general-contract-announcement-other-supplies-thai-classical-dance-18-itemsประกาศสัญญาจ้างทั่วไป จ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 24/01/2019, 05:29 by
announcement-of-bid-winners-buy-fuel-and-lubrication-materialsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 24/01/2019, 05:21 by
announcement-of-bid-winners-rent-8-sets-of-dancersประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแดนเซอร์ จำนวน 8 ชุด
Written on 21/01/2019, 07:27 by
announcement-of-the-winner-of-the-bid-to-purchase-1-material-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/01/2019, 02:50 by
announcement-of-bid-winners-rent-1-air-conditioned-bus-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/01/2019, 02:46 by
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-cars-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/01/2019, 01:42 by
announcement-of-bid-winners-rent-2-air-conditioned-buses-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/01/2019, 01:39 by
announcement-of-bid-winners-rent-4-sets-of-shows-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/01/2019, 02:45 by
announcement-of-bid-winners-hire-a-contract-for-repairing-air-conditioning-service-for-1-unit-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/01/2019, 02:31 by
announcement-of-bid-winners-rent-6-air-conditioned-buses-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/12/2018, 07:15 by
announcing-the-winner-of-the-tender-offer-for-6-items-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ 
Written on 13/12/2018, 01:22 by
announcing-bid-winner-one-fiber-optic-connection-service-contract-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/12/2018, 06:36 by
announcing-bid-winner-show-accessoriesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ประกอบการแสดง
Written on 11/12/2018, 06:33 by
announcing-bid-winner-hire-laundry-services-clothing-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/12/2018, 06:28 by
announcing-bid-winner-buy-fuel-and-lubricantsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
Written on 06/12/2018, 08:40 by
announcing-bid-winner-1-printer-ricoh-232-dn-repair-serviceประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม PRINTER RICOH 232DH จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 04/12/2018, 02:18 by
announcing-bid-winner-rent-a-bus-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 04/12/2018, 01:36 by
announcing-bid-winner-rent-a-set-of-3-shows-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 28/11/2018, 08:22 by
announcement-of-bid-winner-announcement-digital-copier-rental-fiscal-year-2062ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 23/11/2018, 07:32 by
announcing-bid-winner-purchase-2-office-supplies-by-specific-methodประการศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 23/11/2018, 02:31 by
announcing-bid-winner-1-service-copy-and-binder-servicesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน
Written on 23/11/2018, 02:26 by
announcing-bid-winner-buy-1-olympia-compact-5-electric-typewriterประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อลูกบิดเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโอลิมเปีย COMPACT 5  จำนวน 1 อัน
Written on 21/11/2018, 06:16 by
announcement-of-bid-winners-for-4-materials-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2018, 04:07 by
announcing-bid-winner-purchase-3-sets-of-electrical-and-radio-equipment-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2018, 04:02 by
announcing-bid-winner-one-copy-of-the-answer-paper-is-printed-by-a-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สำเนากระดาษคำตอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 12/11/2018, 08:32 by
announcement-of-bid-winner-purchase-1-ad-unit-1-video-cameraประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (กล้องวีดีโอ จำนวน 1 ตัว)...
Written on 12/11/2018, 08:26 by
announcing-bid-winner-buy-one-ad-unit-and-broadcast-itประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง...
Written on 30/10/2018, 06:34 by
announcing-bid-winner-7-service-air-conditioning-repair-contractประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
Written on 29/10/2018, 08:47 by
announcing-bid-winner-1-air-conditioner-repair-contractประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
Written on 29/10/2018, 08:37 by
announcing-the-winners-of-the-32-stamping-bidsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 32 อัน
Written on 29/10/2018, 03:11 by
announcing-bid-winner-80-air-conditionersประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 80 เครื่อง
Written on 09/10/2018, 02:11 by
announcing-bid-winner-bidding-for-other-equipment-18-thai-dance-by-electronic-bidding-e-biddingประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 09/10/2018, 01:50 by
announcing-bid-winner-thai-music-instrument-thai-music-3-list-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 09/10/2018, 01:43 by
announcing-bid-winner-purchase-9-music-instruments-universal-music-by-specific-methodประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/09/2018, 02:30 by
bidding-on-other-materials-thai-danceประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 26/09/2018, 02:20 by
announcement-of-procurement-plans-fiscal-year-2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
Written on 10/08/2018, 08:39 by
dvd-recorderประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึก DVD การแสดงชุดเริงรื่นชื่นสงกรานต์ จำนวน 1 งาน...
Written on 10/08/2018, 07:46 by
save-animationประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน...
Written on 09/08/2018, 04:03 by
door-glass-and-bathroom-fixturesประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกรจกประตูและซ่อมแซมสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ จำนวน 1 งาน...
Written on 01/05/2018, 07:00 by
winer-networkประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network)
Written on 26/04/2018, 06:36 by
update-systemsราคากลาง จ้างพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ฯ (Network) ตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
Written on 23/04/2018, 03:01 by
winner-interior-decorationประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา
Written on 20/04/2018, 06:53 by
material-6-listsประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 6 รายการ
Written on 18/04/2018, 08:52 by
materialประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 23 รายการ
Written on 18/04/2018, 08:49 by
clean-airประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ
Written on 18/04/2018, 08:43 by
rent-a-stageประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที แสง สี เสียง
Written on 18/04/2018, 08:38 by
digital-printeประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล)
Written on 18/04/2018, 08:35 by
whiteboardประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก)
Written on 26/03/2018, 01:54 by
winerประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา นาฏศิลป์ไทย 17 รายการ
Written on 21/03/2018, 03:21 by
new-middle-price-thai-musicราคากลาง จ้างทำครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย)
Written on 21/03/2018, 03:14 by
new-middle-priceราคากลาง จ้างทำครุภัณฑือื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 13/03/2018, 02:42 by
interior-decorationประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ฯ
Written on 07/03/2018, 08:35 by
thai-dance-newประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) 23 รายการ
Written on 06/03/2018, 06:17 by
ebiddingร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายใน (e-bidding)
Written on 06/03/2018, 06:06 by
medium-priceราคากลาง จ้างทำครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 28/02/2018, 03:31 by
thai-dance-1ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 17 รายการ
Written on 27/02/2018, 06:29 by
announcedประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรีไทย
Written on 05/02/2018, 07:48 by
announced-thai-danceประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา นาฏศิลป์ไทย
Written on 25/01/2018, 03:05 by
announcing-the-winner-of-the-truckประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Written on 17/01/2018, 09:01 by
musical-instrumentประกวดราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย)
Written on 12/01/2018, 07:10 by
thai-danceประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์อื่น (นาฏศิลป์ไทย)
Written on 10/01/2018, 07:14 by
tender-for-vehiclesประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Written on 02/11/2017, 06:08 by admin
midprice-electric-and-radioตาราวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3...
Written on 25/09/2017, 01:46 by admin
hire-ordinary-personตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  
Written on 30/08/2017, 06:51 by admin
midprice-intermusicinstrument2017ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 2 รายการ
Written on 23/03/2017, 07:41 by admin
midprice-thai-music-intrumentจ้างเหมาบริการทำชุดป๊ะเปิ้งเปิงมาง พร้อมอุปกรณ์

 

parcel news

 

Written on 22/03/2022, 06:15 by pimonrat
contract-building2สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔  จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน ๑...
Written on 25/02/2022, 02:57 by pimonrat
contract-building1สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔  จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน ๑...
Written on 17/05/2021, 05:12 by pimonrat
answerชี้แจงข้อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการตอบข้อซักถามการประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา จำนวน 1...
Written on 11/05/2021, 14:50 by pimonrat
drafbiddinginternet12-21.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา 2.ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา 3.แบบรูปรายการ    3.1 แบบรูปรายการ (เพิ่มเติม หน้า 13-15) จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร...
Written on 03/05/2021, 19:04 by pimonrat
drafbiddinginternet121.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา 2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่่อสาร และตกแต่งภายในคณะศิลปศึกษา 3.แบบรูปรายการ 4.รายการประกอบแบบ 5.สรุปราคากลาง 6.TOR 7.งวดงาน...
Written on 18/12/2020, 01:13 by pimonrat
1สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2564 ระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ระบบ   
Written on 11/11/2020, 22:55 by pimonrat
announceinternetcomประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ระบบ และเอกสารประกวดราคาจ้างฯ...
Written on 04/11/2020, 10:00 by pimonrat
drafbiddinginternetร่าง ประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการอินเตอร์เนต คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 22/10/2020, 09:12 by pimonrat
auction-shopประกาศเปิดประมูลเช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา เนื้่อที่โดยประมาณ ๘๐...
Written on 15/10/2020, 10:49 by pimonrat
midpriceinternettableตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างทำระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
Written on 08/10/2020, 05:25 by pimonrat
purchasing-planประกาศแผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปศึกษา
Written on 25/06/2020, 03:13 by pimonrat
contract2สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
Written on 19/06/2020, 06:36 by pimonrat
annoumentประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1...
Written on 11/06/2020, 06:39 by pimonrat
draffannouceร่างประกาศ,เอกสารและTORการประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (หลังฟังคำวิจารณ์) ครั้งที่ 1 1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2.ร่างเอกการประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 3.ร่างTORรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1...
Written on 11/06/2020, 03:19 by pimonrat
draffannounceร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หลังฟังวิจารณ์) ครั้งที่...
Written on 05/06/2020, 00:28 by pimonrat
annoucร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 02/06/2020, 05:03 by pimonrat
torbusคุณลักษณะเฉพาะรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับร่างเอกสารประกวดราคา ณ 2 มิถุนายน 2563
Written on 02/06/2020, 03:14 by pimonrat
desertedร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Written on 02/06/2020, 03:07 by pimonrat
desertedbudร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
Written on 25/05/2020, 06:24 by pimonrat
buscancleยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 19/05/2020, 23:37 by pimonrat
contractcomputerสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
Written on 08/05/2020, 04:35 by pichaya
tor-docเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะรถบัสปรับอากาศขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน...
Written on 08/05/2020, 03:49 by pimonrat
announcebusประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
Written on 08/05/2020, 03:44 by pimonrat
busประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน
Written on 08/04/2020, 02:44 by pimonrat
computerประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคารซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 08/04/2020, 02:33 by pimonrat
computeritemตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9...
Written on 24/01/2020, 08:18 by pimonrat
employeelookjangประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 24/01/2020, 05:44 by pimonrat
procurement-plansประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Written on 06/08/2019, 05:40 by pimonrat
construction-contractสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑
Written on 08/07/2019, 07:43 by pimonrat
construction-1สัญญาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1...

 

winner news

Written on 05/08/2022, 01:51 by pimonrat
toilorประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์พร้อมอุปกรณ์ ชุดธิดาชาวสวน จำนวน 1 งาน...
Written on 05/08/2022, 01:48 by pimonrat
birdnettingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายกันนก จำนวน 1 งาน
Written on 22/07/2022, 02:51 by pimonrat
cardpvcประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตร PVC จำนวน 500 ใบ
Written on 22/07/2022, 02:49 by pimonrat
cardlanyardประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำสายคล้องบัตรพร้อมกรอบบัตร จำนวน 145 อัน
Written on 22/07/2022, 02:34 by pimonrat
keyyyyประกาศผุ้ชนะการเสอนราคาจ้างปั้มกุญแจ จำนวน 1 55
Written on 20/07/2022, 03:49 by pimonrat
laundryyyyประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักรีดชุดการแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 20/07/2022, 03:47 by pimonrat
exhibitionnnnประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี จำนวน 1 งาน...
Written on 30/06/2022, 01:45 by pimonrat
drummmmประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ FUJI Xerox จำนวน 1 ชุด
Written on 28/06/2022, 02:50 by pimonrat
jclasssssประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 21/06/2022, 02:42 by pimonrat
copypdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และสแกนเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 งาน
Written on 27/05/2022, 01:14 by pimonrat
materialllประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ
Written on 11/05/2022, 02:33 by pimonrat
tailorrrrrประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์พร้อมอุปกรณ์ชุดธิดาชาวสวน จำนวน 1...
Written on 01/03/2022, 02:08 by pimonrat
bluetooth-cardประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Bluetooth card จำนวน 50 อัน
Written on 10/02/2022, 03:54 by pimonrat
carrrrrประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษารถราชการหมายเลขทะเบียน 2ฒฐ1993 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
Written on 10/02/2022, 03:52 by pimonrat
tileeeeประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปูพื้นกระเบื้อง จำนวน 1 งาน
Written on 27/01/2022, 08:17 by pimonrat
controlcabinetประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้คอนโทรลระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน
Written on 19/01/2022, 01:31 by pimonrat
materiallllllประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง...
Written on 28/12/2021, 08:33 by pimonrat
washhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดการแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 28/12/2021, 08:32 by pimonrat
washhhhhhhhhhhประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน
Written on 28/12/2021, 08:28 by pimonrat
vdoประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกภาพและตัดต่อวีดีโอ จำนวน 1 งาน
Written on 28/12/2021, 08:27 by pimonrat
dressประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งกายนักแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 27/12/2021, 02:35 by pimonrat
sacrificeประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำเครื่องสังเวยในพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3...
Written on 17/11/2021, 07:40 by pimonrat
doorstainlessประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูสแตนเลส จำนวน 1 ชุด
Written on 17/11/2021, 07:37 by pimonrat
elevatorประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ (ชนิดไม่รวมอะไหล่) จำนวน 3 ชุด
Written on 17/11/2021, 07:35 by pimonrat
eliminatetermitesประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสามบ ในระบบอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อพร้อมฉีดน้ำยาเคมี จำนวน 1...
Written on 17/11/2021, 07:32 by pimonrat
rent-a-photocopierประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
Written on 16/08/2021, 06:16 by pimonrat
photomontageประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบตัดต่อภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน
Written on 16/08/2021, 06:09 by pimonrat
teacherประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย
Written on 14/07/2021, 08:18 by pimonrat
annouceประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 06/07/2021, 07:38 by pimonrat
trimas3ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ....
Written on 30/06/2021, 00:06 by pimonrat
oilประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเกียร์ออโต้ จำนวน 4 แกลลอน
Written on 28/06/2021, 09:11 by pimonrat
firearamประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 3 รายการ
Written on 24/05/2021, 01:35 by pimonrat
benjaminประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย
Written on 24/05/2021, 01:33 by pimonrat
jirapaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
Written on 18/03/2021, 08:21 by pimonrat
lampppppประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้แสงสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/03/2021, 01:57 by pimonrat
doorประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตู อาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน
Written on 18/03/2021, 01:55 by pimonrat
electricalsystemmประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดระบบไฟฟ้าในห้องน้ำ และล้างถังพักไขมัน จำนวน 1 งาน
Written on 17/03/2021, 09:32 by faiii
winner-7-item-2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่...
Written on 17/03/2021, 03:58 by faiii
announcement-of-the-winner-of-the-bid-to-hire-other-equipment-amount-10-items  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Written on 03/03/2021, 10:25 by pimonrat
technicianประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
Written on 03/03/2021, 03:57 by pimonrat
performancesetประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำชุดและอุปกรณ์การแสดงสร้างสรรค์ ชุดตะกร้อล้อท่า จำนวน 1 งาน
Written on 24/02/2021, 06:48 by pimonrat
grabagecartประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นขยะ แบบ 4 ล้อ ขนาดความจุ 600 ลิตร จำนวน 2 ถัง
Written on 24/02/2021, 06:42 by pimonrat
songประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบทเพลงตะกร้อล้อท่า จำนวน 1 งาน
Written on 24/02/2021, 06:35 by pimonrat
loopf8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไข loop และเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เสีย ลานจอดรถ และชั้น 8 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1...
Written on 23/02/2021, 00:57 by pimonrat
cleninggggggggประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วัสดุทำความสะอาด) จำนวน 15 รายการ
Written on 10/02/2021, 01:25 by pimonrat
termiteeeeeeeeประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก
Written on 10/02/2021, 01:23 by pimonrat
office-equipmentttttttttประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
Written on 10/02/2021, 01:15 by pimonrat
cleningประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด 1 ราย
Written on 10/02/2021, 01:12 by pimonrat
bird-netประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งตาข่ายกันนก ด้านนอกอาคารคณะศิลปศึกษา
Written on 03/02/2021, 08:50 by pimonrat
lampประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้ง ฝักบัว ก๊อกน้ำ และไฟส่องสว่าง จำนวน 1 งาน
Written on 22/01/2021, 00:19 by pimonrat
loop24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขloop ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
Written on 21/01/2021, 01:22 by pimonrat
telephoneประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน
Written on 15/01/2021, 07:06 by pimonrat
computer-materialประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
Written on 05/01/2021, 06:40 by pimonrat
material-wasteประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 รายการ
Written on 02/12/2020, 08:57 by
e-bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 11/08/2020, 02:15 by pimonrat
singnalcableประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณเครือข่ายสำหรับห้อง 526 ชั้น 2 อาคาร 5 วังหน้า...
Written on 11/08/2020, 02:09 by pimonrat
nonativeenglishประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างครูต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 08/08/2020, 23:47 by pimonrat
material-udomsanประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 08/08/2020, 23:45 by pimonrat
liquid-soap-handประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสบู่เหลวล้างมือ สูตร แอนตี้แบคทีเรีย จำนวน 30 แกลลอน
Written on 06/08/2020, 00:23 by pimonrat
oiljulyforpttประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวุสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 22/07/2020, 00:35 by pimonrat
projectorประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์,จอแขวนProjectมือดึง และไมค์เหน็บปกเสื้อ...
Written on 14/07/2020, 00:52 by pimonrat
tablejapanissประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะญี่ปุ่น ขนาด40x60x27ซม.จำนวน 90 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/07/2020, 00:48 by pimonrat
repairairbigairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 13/07/2020, 08:16 by pimonrat
repairairpongsakประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/07/2020, 06:37 by pimonrat
oiljuneประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 29/06/2020, 23:45 by pimonrat
talismanประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแกะปะเก็นแผ่นลายยันต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 29/06/2020, 23:42 by pimonrat
photocopyประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 09/06/2020, 03:01 by pimonrat
materialประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 09/06/2020, 02:59 by pimonrat
sewsangsanประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดเย็บเครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ ชุด อักขราคม จำนวน 1 งาน...
Written on 09/06/2020, 02:57 by pimonrat
songsangsanประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำเพลงสร้างสรรค์ ชุด อักขราคม จำนวน 1 งาน
Written on 02/06/2020, 05:17 by pimonrat
oiljulyประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
Written on 01/06/2020, 00:51 by pimonrat
facemaskประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหน้ากกากอนามัย (แบบผ้า) จำนวน 2,376 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 01/06/2020, 00:49 by pimonrat
covidประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) (covid19) จำนวน 3 รายการ...
Written on 01/06/2020, 00:47 by pimonrat
manualประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 1 งาน...
Written on 19/05/2020, 23:40 by pimonrat
contractpratompongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)
Written on 18/05/2020, 05:04 by pimonrat
contractsuvaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัตินักจัดการงานทั่วไป(ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) จำนวน  1 ราย
Written on 18/05/2020, 05:02 by pimonrat
contractpannatornประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป(ฝ่ายกิจการนักศึกษา) จำนวน 1...
Written on 18/05/2020, 04:55 by pimonrat
oilaprilประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563
Written on 08/05/2020, 02:46 by pimonrat
eveatorserviceประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ จำนวน 1 ชุด
Written on 22/04/2020, 07:28 by pimonrat
computernineประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 23/03/2020, 07:37 by pimonrat
copymaxประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแม็กมุม จำนวน 1 งาน
Written on 12/03/2020, 03:23 by pimonrat
electrical-goodddddddsประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ...
Written on 12/03/2020, 03:09 by pimonrat
musical-instrumentsประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ (ดนตรีสากล) จำนวน 7 รายการ
Written on 12/03/2020, 02:58 by pimonrat
systemcomputerประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (No HDD) (วังหน้า) จำนวน 1 ระบบ
Written on 12/03/2020, 02:55 by pimonrat
other-durable-goodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์อื่น ๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 7 รายการ
Written on 12/03/2020, 02:44 by pimonrat
office-equipmentประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/03/2020, 07:52 by pimonrat
oilfebuaryประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/03/2020, 07:49 by pimonrat
internetประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณเครือข่ายสำรับห้องสมุด ชั้น 3 จำนวน  1 งาน...
Written on 02/03/2020, 03:17 by pimonrat
repairrrrrrrประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 งาน
Written on 02/03/2020, 03:14 by pimonrat
repairairrrrrrประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
Written on 02/03/2020, 03:11 by pimonrat
rentbusประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
Written on 24/02/2020, 06:35 by pimonrat
international-musicalประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีสากล) จำนวน 7 รายการ
Written on 24/02/2020, 06:33 by pimonrat
advertisementประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ...
Written on 24/02/2020, 06:31 by pimonrat
computerประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน (No HDD) (วังหน้า) จำนวน 1 ระบบ
Written on 24/02/2020, 06:27 by pimonrat
dancethaiประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์อื่น ๆ (นาฏศิลป์ไทย) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 24/02/2020, 06:25 by pimonrat
supplyประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 19/02/2020, 06:18 by pimonrat
drumประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดดรัม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/02/2020, 00:49 by pimonrat
repaireverytingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/02/2020, 02:29 by pimonrat
oiljanuaryประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563
Written on 27/01/2020, 06:45 by pimonrat
rent-a-carประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 27/01/2020, 00:58 by pimonrat
employeelookjangsillapasuksaaaaaaaaaaaaaaaaaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงาน คณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 27/01/2020, 00:56 by pimonrat
employeelookjangsillapasuksaaaaaaaaaaaaaaaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Written on 27/01/2020, 00:53 by pimonrat
employeelookjangsilapasuksaaaaaaaaaaaaaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติการคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 27/01/2020, 00:49 by pimonrat
employeelookjangsilapasuksaaaaaaaaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 26/01/2020, 23:48 by pimonrat
employeelookjangsilapasuksaaaaaaaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 26/01/2020, 23:31 by pimonrat
employeelookjangsilapasuksaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 26/01/2020, 23:25 by pimonrat
employeelookjanggggggggggประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 26/01/2020, 23:23 by pimonrat
employeelookjangggggggggประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 24/01/2020, 08:20 by pimonrat
employeelookjangประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 24/01/2020, 08:06 by pimonrat
employeelookjankประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 24/01/2020, 07:22 by pimonrat
employeeประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคละรรมดาไว้ปฏิบัติงานคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
Written on 24/01/2020, 05:59 by pimonrat
repair-airประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 24/01/2020, 05:54 by pimonrat
rent-a-car-wanประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 24/01/2020, 05:52 by pimonrat
rent-a-car-suประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 24/01/2020, 05:50 by pimonrat
rent-a-car-saประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน  
Written on 06/01/2020, 07:37 by pimonrat
aircondigionerประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และประตู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 06/01/2020, 07:35 by pimonrat
abusssssประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 06/01/2020, 07:29 by pimonrat
abussssประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน
Written on 06/01/2020, 07:27 by pimonrat
coustumeประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดฟ้อนม่านมงคล จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 06/01/2020, 07:24 by pimonrat
brochureประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 06/01/2020, 07:22 by pimonrat
chairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ จำนวน 218 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 17/12/2019, 01:41 by pimonrat
oilnovemberประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 29/11/2019, 01:04 by pimonrat
nativeteacherประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 28/11/2019, 07:04 by pimonrat
inkjetประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ (หมึกพิมพ์) จำนวน 24 รายการ
Written on 28/11/2019, 07:01 by pimonrat
repairairประกาศผู้ชระการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/11/2019, 00:22 by pimonrat
inkdigitalประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ(หมึกพิมพ์และกระดาษไข) สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล Duplo จำนวน 2 รายการ...
Written on 26/11/2019, 00:19 by pimonrat
paperreemประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ (กระดาษ) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/11/2019, 00:17 by pimonrat
rentalsetpประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดและอุปกรณ์การแสดง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/11/2019, 00:15 by pimonrat
rentalsetประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดและอุปกรณ์การแสดง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/11/2019, 00:13 by pimonrat
threedprojectorประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมสวิตซ์ VGA  จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 20/11/2019, 02:33 by pimonrat
cleanairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 90 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/11/2019, 23:54 by pimonrat
suppliesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วัสดุทำความสะอาด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/11/2019, 00:50 by pimonrat
oiloctoberประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/11/2019, 00:45 by pimonrat
partitionpvcประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางและฉากกั้นห้อง PVC ห้องเรียน ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน 6...
Written on 11/11/2019, 00:41 by pimonrat
paperexamประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารกระดาษทำตอบ จำนวน 20,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 06/11/2019, 02:36 by pimonrat
air-conditionerประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู จนำวน 1 เครื่อง...
Written on 31/10/2019, 23:58 by pimonrat
mantananceairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน...
Written on 28/10/2019, 00:15 by pimonrat
programประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd V.8 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 21/10/2019, 02:14 by pimonrat
repairair-conditionorประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 21/10/2019, 02:12 by pimonrat
photocopying-rentalประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 21/10/2019, 02:09 by pimonrat
newpaperประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/10/2019, 02:03 by pimonrat
music-materialประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/10/2019, 02:01 by pimonrat
material-officeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 23/09/2019, 05:39 by pimonrat
lift-contract-usประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ จำวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 18/09/2019, 03:11 by pimonrat
songsongประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเรียบเรียงเพลงประสานเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 12/09/2019, 03:36 by pimonrat
chotesingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 11/09/2019, 03:27 by pimonrat
glasskhonประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากระจกช่องแสงห้องซ้อมโขนกันแอร์ออกอาคารคณะศิลปศึกษา ชั้น 1 จำนวน 1 งาน...
Written on 11/09/2019, 03:24 by pimonrat
clothesประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 02/09/2019, 02:33 by pimonrat
oilptttttประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:18 by pimonrat
dressedup2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งตัวนักแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:15 by pimonrat
somusic1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:13 by pimonrat
computer2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:10 by pimonrat
musicrepair1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/08/2019, 04:07 by pimonrat
doorrepairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนประตูห้องพักอาจารย์ และห้องสุขา อาคารคณะศิลปศึกษา จำนวน 1 งาน...
Written on 26/08/2019, 04:04 by pimonrat
repairingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ,ไฟฟ้าแสงสว่่างห้องสมุด และพื้นห้องบัลเล่ย์ จำนวน 1 งาน...
Written on 26/08/2019, 03:59 by pimonrat
carmaintenance1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮท.4295 กท. จำนวน 1 คัน...
Written on 26/08/2019, 03:55 by pimonrat
bookroomchat1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ชุดร่มฉัตร จำนวน 30 เล่ม...
Written on 22/08/2019, 08:56 by pimonrat
dvdromchatประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ ชุดร่มฉัตร จำนวน 1 งาน
Written on 22/08/2019, 08:49 by pimonrat
bookroomchatประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ผลงานสร้างสรรค์ชุดร่มฉัตร จำนวน 30 เล่ม
Written on 22/08/2019, 08:44 by pimonrat
dvdpattaประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกdvdพัฒนาการแสดงชุดร่มฉัตร จำนวน 1 งาน
Written on 22/08/2019, 08:39 by pimonrat
wash-aประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดนักแสดง จำนวน  1 งาน
Written on 22/08/2019, 04:26 by pimonrat
wash-1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดนักแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 22/08/2019, 04:19 by pimonrat
washประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักชุดนักแสดง จำนวน 1 งาน
Written on 16/08/2019, 02:40 by
1-announcement-of-bid-winners-buy-office-supplies-orbital-fan-type-3-mounted-56-inch-ceilingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจรแบบ 3 ใบพัดติดตั้งเพดาน ขนาด 56 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ...
Written on 16/08/2019, 02:34 by
1announcing-the-winner-of-a-bid-to-buy-a-laser-printer-or-led-color-network-typeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภ้ณฑ์เครื่องพิมพืเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
Written on 16/08/2019, 02:34 by
announcing-the-winner-of-a-bid-to-buy-a-laser-printer-or-led-color-network-typeประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภ้ณฑ์เครื่องพิมพืเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
Written on 14/08/2019, 00:26 by pimonrat
sound1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เทคนิค แสง เสียง จำนวน 1 งาน
Written on 14/08/2019, 00:24 by pimonrat
remove1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 งาน
Written on 08/08/2019, 03:43 by pimonrat
misic-1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทียบเสียงดนตรีไทย จำนวน 1 งาน
Written on 08/08/2019, 03:40 by pimonrat
misic1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทียบเสียงดนตรีไทย จำนวน 1 งาน
Written on 08/08/2019, 03:38 by pimonrat
printer1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ๋อมแซม PRINTER จำนวน 1 งาน
Written on 30/07/2019, 03:21 by pimonrat
animation-dประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง จำนวน  1 งาน
Written on 30/07/2019, 03:08 by pimonrat
rentประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน
Written on 30/07/2019, 02:27 by
announcement-of-bid-winners-buy-office-materials-in-the-amount-of-2-items-by-specific-methodsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 26/07/2019, 02:44 by pimonrat
repairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องพักคณาจารย์ และไฟระเบียง  ชั้น 3
Written on 26/07/2019, 02:42 by pimonrat
makeupประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว จำนวน 1 งาน
Written on 26/07/2019, 02:38 by pimonrat
riskyประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าแสง สี เสียง จำนวน 1 งาน
Written on 18/07/2019, 03:11 by pimonrat
airrepairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
Written on 03/07/2019, 06:43 by pimonrat
rentalประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์การแสดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 03/07/2019, 06:41 by pimonrat
air-repairประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 19/06/2019, 02:12 by pimonrat
repair-1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/06/2019, 07:11 by
announcement-of-bid-winners-buy-4-computer-materials-by-specific-methodประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 14/06/2019, 07:02 by
manufacturers-buy-price-11-itemsประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำวน 11 รายการ
Written on 10/06/2019, 08:57 by pimonrat
decorate-3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าตกแต่งภายในครุภัณฑ์ประกอบอาคารและงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
Written on 05/06/2019, 05:08 by pimonrat
dvdประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และจัดทำสื้อ DVD จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/06/2019, 02:40 by pimonrat
dvd-moveประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และจัดทำสื่อDVDจำนวน 1 งาน
Written on 05/06/2019, 01:48 by pimonrat
dvd-harborประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกต้นแบบท่ารำและเพลง จำนวน 86 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Written on 05/06/2019, 01:32 by pimonrat
makeup-hairประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งหน้าทำผม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 

activitiesnews

Written on 25/06/2021, 04:45 by
thdanceบรรยากาศการถ่ายทอดท่ารำ พระสุธนตรวจพล ถ่ายทอดกระบวนท่ารำโดย อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย   22 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติโขน...
Written on 25/06/2021, 04:36 by
thrnปีใหม่อิหร่าน - สงกรานต์ไทย ปีใหม่อิหร่าน - สงกรานต์ไทย การเฉลิมฉลอง 400 ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย - อิหร่าน” โดยสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย...
Written on 25/06/2021, 04:26 by
abbreviationอักขราคม สังคีตศาลายา อักขราคม ผลงานการแสดงสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงในงานสังคีตศาลายา   12 มีนาคม 2564 ณ...
Written on 24/06/2021, 08:17 by
culturalสถานีวัฒนธรรม รายการ สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่ ทางสถานีวัฒนธรรม   ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเล็ก...
Written on 24/06/2021, 07:59 by
muttitaพิธีมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ คุณครูประเมษฐ์ บุณยะชัย ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) คุณครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ...
Written on 24/06/2021, 07:39 by
mbkเทศกาลดนตรี มา ร้อง เล่น เต้น กัน MBK Center Music & Performance การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอนยกทัพจีน ระบำจีนไทยไมตรี...
Written on 23/06/2021, 07:24 by
youth  เยาวชนคนดีศรีศิลปศึกษา เพราะว่าคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ เก่ง และ ดี...
Written on 23/06/2021, 04:43 by
hd33  นักศึกษาคณะศิลปศึกษา บันทึกเทปรายการ โต๊ะข่าวบันเทิงประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน...
Written on 23/06/2021, 03:58 by
rama9การแสดง ชุดบุปผาสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีจุดเทียนมหามงคล...
Written on 23/06/2021, 03:33 by
rama-9  พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2563   1 ธันวาคม 2563 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9   ถ่ายภาพโดย นายนวกร...
Written on 23/06/2021, 03:20 by
fatherday  คณะศิลปศึกษาเข้าร่วมแห่ขบวนพาเหรดภาคกลาง "เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
Written on 22/06/2021, 08:09 by
new-building      พิธีเปิดอาคารคณะศิลปศึกษาแห่งใหม่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ...
Written on 14/10/2020, 06:09 by
potential-development-activity-1  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่ 1 อบรมครู อาจารย์...
Written on 14/10/2020, 05:37 by
singing-contest  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการประกวดร้องเพลง (รอบรองชนะเลิศ) การประกวดร้องเพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์...
Written on 14/10/2020, 05:29 by
develop-the-potential-of-music-teachers  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาคดุริยางคศิลป์ศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์...
Written on 14/10/2020, 04:30 by
develop-student-research-skills  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านวิจัยนักศึกษา กิจกรรมที่ 1 ภาคนาฏศิลป์ศึกษา ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์...
Written on 14/10/2020, 04:19 by
creative-culture-c  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 งานวิจัยการแสดงสร้างสรรค์ชุด อักขราคม ณ โรงละครวังหน้า...
Written on 14/10/2020, 04:08 by
creative-culture  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 งานวิจัยการแสดงสร้างสรรค์ชุด อักขราคม (รอบความก้าวหน้า 80%) ณ...
Written on 14/10/2020, 04:00 by
roaming-meeting  การประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สัญจร) โดยคณะศิลปศึกษา เป็นเจ้าภาพในการประชุม   23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1...
Written on 12/10/2020, 02:39 by
chalermprakiat-exhibition     นิทรรศการและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 กรกฏาคม...
Written on 08/10/2020, 07:54 by
birthday  กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22 กรกฏาคม 2563 ณ...
Written on 08/10/2020, 07:40 by
study-assessment  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ...
Written on 08/10/2020, 07:29 by
douyin            คณะศิลปศึกษา ได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ : แอปพิเคชันชันโตว่ยิน (Douyin)        ...
Written on 08/10/2020, 07:18 by
tape-recorder  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีคณบดีศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  และหัวหน้าวิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา นายฐกฤต สุกุลกิตติไกร...
Written on 08/10/2020, 07:06 by
testeng  คณะศิลปศึกษาจัดการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2563    2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติโขน...
Written on 08/10/2020, 04:46 by
student-supervision  คณะศิลปศึกษาจัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1...
Written on 08/10/2020, 04:33 by
meeting-room-1  ท่านอธิการบดี พบ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะศิลปศึกษา เพื่อประชุมรับนโยบายจาก ท่านอธิการบดี นิภา โสภาสัมฤทธิ์ 2 กรกฎาคม...
Written on 08/10/2020, 04:22 by
influenza  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร   ถ่ายภาพโดย...
Written on 08/10/2020, 04:22 by
influenza-2  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร   ถ่ายภาพโดย...
Written on 08/10/2020, 04:13 by
preparing-to-study-department-of-music  คณะศิลปศึกษาจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) กิจกรรม ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา   25-27 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น...
Written on 08/10/2020, 03:50 by
preparing-for-study-department-of-dance  คณะศิลปศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) กิจกรรม ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา   25-26 มิถุนายน 2563 ณ...
Written on 08/10/2020, 03:39 by
orientation-for-coaching  คณะศิลปศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563   26 มิถุนายน 2563 ณ โรงละครวังหน้า...
Written on 08/10/2020, 03:30 by
prepare-before-classคณะศิลปศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) กิจกรรม ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาการศึกษาทั่วไป 24 มิถุนายน 2563 ณ...
Written on 08/10/2020, 03:18 by
muthitajit-the-elderlyคณะผู้บริหารคณะศิลปศึกษา นำโดยท่านคณบดีคณะศิลปศึกษา มุทิตาจิตผู้เชี่ยวชาญของคณะศิลปศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ...
Written on 08/10/2020, 03:00 by
course-assessmentการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศึกษา 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศึกษา ถ่ายภาพโดย ว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี ,...
Written on 19/08/2020, 06:29 by
techno-3โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมที่ 3 อบรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีส้รางนวัตกรรม 17-19 มิถุนายน...
Written on 18/08/2020, 03:35 by
sar-2562      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเขียน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารคณะศิลปศึกษา...
Written on 27/05/2020, 07:12 by
sacrificeวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค 2563 คณบดีและบุคลากร คณะศิลปศึกษา ช่วยกันจัดเครื่องสังเวย เพื่อใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายศาลพระภูมิ (วังหน้า) ในวันจันทร์ที่...
Written on 27/05/2020, 06:57 by
creative-presentation  คณะศิลปะศึกษา ร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ 50% ชุดอักขราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1...
Written on 27/05/2020, 05:51 by
prepare-to-teachวันที่ 18 พ.ค.63 ผู้บริหารคณะศิลปศึกษา ประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมคณะ...
Written on 27/05/2020, 05:34 by
online-trainingผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะศิลปศึกษา เข้าร่วมการอบรมระบบบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ...
Written on 27/05/2020, 05:23 by
testonline คณะศิลปศึกษาดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 มีนาคม...
Written on 12/03/2020, 03:29 by
honestคณะศิลปศึกษา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 9 มีนาคม 2563 กิจกรรมที่ ๓...
Written on 12/03/2020, 03:07 by
concludingคณะศิลปศึกษา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศ (อบรมความรู้เกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการครู) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ...
Written on 11/03/2020, 05:34 by
activityคณะศิลปศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ...
Written on 13/02/2020, 08:54 by
virus-training          คณะศิลปศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลกลาง จัดอบรมให้รู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ...
Written on 21/01/2020, 03:18 by
theshow           คณะศิลปศึกษาได้นำนักศึกษาร่วมบันทึกเทป อวยพรตรุษจีนกับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารระดับสูง ณ...
Written on 21/01/2020, 03:06 by
show          คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา ปฏิบัติราขการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง และวงเครื่องสายไทย...
Written on 06/01/2020, 05:01 by
music-teacher-for-community-projectโครงการครูดนตรีสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 กิจกรรมเสริมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ตำบล ท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์...
Written on 06/01/2020, 04:31 by
field-tripนักศึกษาคณะศิลปศึกษาชมรม CSR ทัศนศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

 

Wednesday the 10th. Design by QualityJoomlaTemplates. คณะศิลปศึกษา เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร./โทรสาร 02-224-1372
Copyright 2012

©